preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
PROJEKTI

Školski kurikulum

 

Godišnji plan i program

Kućni red škole

Pisane provjere

 

 

     Važni dokumenti


 

Ovdje možete pogledati sve važne zakone i pravilnike vezane za rad škole

 

Poveznica na stranice Ministarstva znanosti i obrazovanja gdje su objavljeni zakoni i drugi propisi vezani za osnovnoškolsko obrazovanje:

https://mzo.gov.hr/pristup-informacijama/dokumenti-zakonski-i-podzakonsi-akti-2080/2080

 

PRAVILNIK O PROMICANJU SPOZNAJE O ŠTETNOSTI UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA ZA ZDRAVLJE 

ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA OD 25. 05. 2020. 

ODLUKA O ORGANIZACJI RADA, RASPOREDU RADA I RADNOG VREMENA ZA VRIJEME EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19, UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

Financijsko izvješće OŠ Prečko za 2017. godinu

Financijsko izvješće OŠ Prečko za 2018. godinu

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2019. godinu

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2020. godinu 

Financijsko izvješće za 2021. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2021. godinu

Financijski plan 2022.

Financijski plan za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024.

 

 

 Procedura ugovornih obveza

 

REGISTAR UGOVORA 2017. 

REGISTAR UGOVORA 2018.

REGISTAR UGOVORA 2019.

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA 2020.

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA 2021

 

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - pročišćeni tekst

 

Pravilnik o radu OŠ Prečko

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u osnovnim i srednjim školama

Kurikulum zdravstvenog odgoja

Brošura - Konvencija o pravima djeteta

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima 

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

 

 

Priloženi dokumenti:
Pravilni o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvo enju izleta, eskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan skole.docx
iid P o izvanucionickoj nastavi 812015.docx
P. o izvo enju izleta, ekskurzija i dr NN 672014.docx
fin. plan 2015-2017 proracunskog korisnika.xls
KUCNI RED OS PRECKO.pdf
P O ZASTITI NA RADU OS PRECKO 2015.doc
P O ZASTITI OD POZARA OS PRECKO .doc
PLAN OSIGURANJA PRIJEMA PRIOPCENJA 112.doc
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE U SKOLI.doc
Rpt PlanNabave EOJN 2022.xlsx
PLAN NABAVE-2021.xls
PLAN NABAVE-2020.xls
PLANA NABAVE-2019-GRAD.xls
PLAN NABAVE 2018.pdf
PLANA NABAVE 2017.xls
Pravilnik o video nadzoru OS Precko.pdf
Odluka o imenovanju osobe zaduzenje za sustavno gospodarenje energijom.pdf
FINANCIJSKI PLAN 2018-2020. UKUPNO.xlsx
FINANCIJSKI PLAN 2018-2020. OSNOVNE SKOLE.xlsx
FIN PLAN 2019-2021 - O. S-UKUPNO.xlsx
FINANCIJSKI PLAN 2019-2021 - OSNOVNE SKOLE.xlsx
FINANCIJSKI PLAN 2020.- 2022..xlsx
FINANCIJSKI PLAN 2021-2023.xls
POSLOVNIK O RADU UCITELJSKOG VIJECA I RAZREDNOG VIJECA OS PRECKO.docx
PRAVILNIK O ARHIVSKOJ GRA I-7.MJ.09..doc
Odluka o etickom kodeksu 2009..doc
ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA.pdf
PRAVILNIK O RADU SKOLSKE KNJIZNICE.pdf
Poslovnik o radu skolskog odbora.pdf
STATUT OS PRECKO 15042019.doc
PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE.pdf
ODLUKA O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE NEPRAVILNOSTI.pdf
PROCEDURA BLAGAJNICKOG POSLOVANJA U OS PRECKO.pdf
PROCEDURA IZDAVANJA I OBRACUNA PUTNIH NALOGA 2020.pdf
PROCEDURA DOSTAVLJANJA SKLOPLJENIH UGOVORA IZ KOJIH PROIZLAZE FINANCIJSKI UCINCI.pdf
PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RACUNA TE PLACANJA PO RACUNIMA.pdf
PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA.pdf
PROCEDURA NAPLATE PRIHODA.pdf
PRAVILNIK O STJECANJU I KORISTENJU VLASTITIH PRIHODA OSTVARENIH OBAVLJANJEM POSLOVA NA TRZISTU.pdf
Pravilnik o organizaciji i provedbi produzenog boravka u osnovnoj skoli.docx
PROCEDURA PROVJERE VJERODOSTOJNOSTI DIPLOMA, SVJEDODZBI I DRUGIH ISPRAVA.pdf
PROCJENA RIZIKA 2020.pdf
PRAVILNIK O NACINU I POSTUPKU ZAPOSLJAVANJA.pdf
PLAN EVAKUACIJE I SPASAVANJA 2021.doc
Pravila o upravljanju arhivskim i dokumentarnim gradivom OS Precko 042021.docx
Poslovnik o rradu skolskih sportskih drustava.pdf
PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA OS PRECKO OD 2022. GODINE.doc
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje skole NN 392022.docx
ODLUKA O POCETKU I ZAVRSETKU SKOLSKE GODINE 2022 23.pdf
preskoči na navigaciju