preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
PROJEKTI

Školski kurikulum

 

Godišnji plan i program

Kućni red škole

Pisane provjere
 

  Socijalna pedagoginja


 

Ljiljana Samardžić, dipl. socijalna pedagoginja

  • stručna suradnica savjetnica

 

Radno vrijeme (pola radnog vremena u OŠ N. Tesla):

  • 1. i 3. ponedjeljak u mjesecu od 13-19 sati
  • Utorkom od 9-15 sati
  • Četvrtkom od 8-14 sati

 

Socijalna pedagoginja Ljiljana Samardžić, diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu na Sveučilištu u Zagrebu, smjer socijalne pedagogije, odsjek za poremećaje u ponašanju. Završila je specijalističku edukaciju iz realitetne terapije, teorije izbora i kvalitetnog menadžmenta ( The William Glasser Institute, Los Angeles, USA). Trenutno radi u osnovnoj školi na poziciji stručne suradnice-savjetnice gdje primjenjuje Teoriju izbora u radu s učiteljima, stručnim suradnicima, učenicima i roditeljima. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u radu s djecom s posebnim edukacijskim potrebama, te značajno iskustvo na prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih u njihovim redovnim socijalnim okruženjima kao i dugogodišnje iskustvo na poslovima  detekcije, dijagnosticiranja i stručnog postupanja-rehabilitacije sa i prema djeci  i mladima s poremećajima u ponašanju /teškoćama u odrastanju.  Voditeljica  je školskog programa prevencije društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži s naglaskom na prevenciju ovisnosti.  Ciljana skupina učenika na razini univerzalne prevencije je opća populacija učenika u ključnim tranzicijskim razdobljima: polazak u školu, prelazak na predmetnu nastavu (5. razredi), razvojne faze (pubertet, adolescencija..)… Svi preventivni programi jačaju zaštitne čimbenike i  smanjuju rizične čimbenike   za razvoj poremećaja u ponašanju te  polaze od koncepta pozitivnog razvoja koji uključuje:

• Promicanje pozitivnih veza

• Jačanje otpornosti

• Promicanje socijalnih, emocionalnih, kognitivnih, ponašajnih i moralnih kompetentnosti

• Podupiranje samo-određenja

• Podupiranje duhovnosti

• Podupiranje samo-učinkovitosti

• Podupiranje pozitivnog identiteta

• Podupiranje vjerovanja u budućnost

• Briga za prepoznavanje pozitivnih ponašanja i prilika za prosocijalna uključivanja

• Podupiranje prosocijalnih normi (zdravi standardi ponašanja)

Stručna suradnica socijalna pedagoginja je posebno angažirana na implementaciji preventivnih programa u školskom okruženju kroz suradnju sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom:

  •  implementacija univerzalnog školskog programa prevencije PATHS-RASTEM (Razvoj Alternativnih STratEgija Mišljenja/socijalno-emocionalne kompetencije)
  • Program prevencije ovisnosti "IMAM STAV", prevencija korištenja duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnosti kod djece i mladih

Ciljevi programa su: smanjivanje broja učenika koji ulaze u prvi eksperiment sa sredstvima ovisnosti, promicanje pozitivnih vrijednosti, poticanje vršnjačke pomoći, smanjivanje faktora rizika u nastanku ovisničkog ponašanja kod djece, smanjivanje faktora rizika u nastanku drugih poremećaja u ponašanju, poučavanje učenika životnim vještinama, promicanje zdravih stilova života, briga o psihofizičkom zdravlju djece, izgrađivanje pozitivnog identiteta učenika

  • Trening socijalnih vještina "LARA" se provodi od školske godine 2006./2007. u suradnji s Edukacijsko – rehabilitacijskim fakultetom , a uključuje prezentaciju za roditelje , učitelje te  radionice za učenike.

Značajan doprinos smanjenju vršnjačkog nasilja u sklopu ŠPP-a imaju  mjere sigurnosti kojima je cilj prevencija nasilja među djecom, učenje nenasilnog ponašanja te aktivno uključivanje učenika u rješavanje problema vršnjačkog nasilja. Sudionici su učenici, roditelji, učitelji i drugi odrasli u školi, stručni tim škole i lokalna zajednica. Program se provodi putem radionica za učenike te suradnjom s ostalim sudionicima.

Navedeni programi obuhvaćaju  tri razine:

• usvajanje i učenje socijalnih vještina

• poticanje primjene ili vježbanje vještine

       • omogućavanje generalizacija ili prijenosa vještina u druge socijalne kontekste (situacije).

Zajednički cilj svim navedenim projektima i programima je univerzalna prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži. Većina ovih programa je sveobuhvatna, što znači da se osim učenika škole u rad uključuju učitelji i roditelji te lokalna zajednica, prema potrebi.

 

Radne obveze stručne suradnice socijalne pedagoginje svakodnevno obuhvaćaju:

Rad s učenicima: prevencija pojavnih oblika poremećaja u ponašanju djece i mladih poticanjem i razvijanjem životnih vještina, rano otkrivanje i skrb o djeci koja žive u pojačanom riziku, a koji proizlazi iz obitelji, okruženja ili osobnosti samog djeteta, vođenje i usmjeravanje djece koja već iskazuju pojavne oblike poremećaja u ponašanju, pružanjem odgovarajuće skrbi u školi ili suradnjom i upućivanjem na izvore pomoći izvan škole, sudjelovanje u određivanju primjerenog oblika školovanja djece (upisi u prve razrede, zahtjevi za promjenom oblika školovanja).

Rad s roditeljima: preventivne aktivnosti s roditeljima i aktivnosti usmjerene na obitelji u riziku s ciljem pomoći i zaštite u školi ili izvan nje, poučavanje roditelja uspješnijem roditeljstvu; pomoć pri izboru pedagoških  postupanja primjerenih potencijalima roditelja i djeteta.

Rad s iteljima: senzibilizacija na potrebe i različitosti u sposobnostima i postignućima djece; predlaganje i pomoć pri izboru djelotvornih pedagoških postupaka prema učenicima, suradnja pri  upućivanju učenika na opservaciju, zbog izbora primjerenog oblika školovanja kao i pri izradi prilagođenih programa, pomoć pri suradnji s roditeljima.

Rad s ustanovama i organizacijama koje se bave odgojem i zaštitom djece.
preskoči na navigaciju