preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
PROJEKTI

Školski kurikulum

 

Godišnji plan i program

Kućni red škole

Pisane provjere

   

     Školski odbor


 

Školom upravlja školski odbor.


Školski odbor:
– imenuje i razrješuje ravnatelja,
– daje prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školskoj ustanovi,
– donosi statut i druge opće akte na prijedlog ravnatelja,
– donosi školski kurikulum na prijedlog učiteljskog vijeća i ravnatelja,
– donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,
– donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
– odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
– predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,
– daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u školskoj
ustanovi te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Školski odbor ima sedam članova, od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ostalih šest članova imenuje i razrješava:
– učiteljsko vijeće dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika,
– vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,
– osnivač tri člana samostalno

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi ravnateljica Škole, kao poslovna i stručna voditeljica ustanove i članovi Školskog odbora, kao upravljačkog tijela ustanove, bili u sukobu interesa, u skladu s člankom 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

          Školski odbor OŠ Prečko:

1.

Bosiljka Dujmović 

2.

Stela Sučić

3.

Danijel Muić 

4

Renata Glavak Tkalić 

5.

Biserka Kopčok

6.

Marijan Gorečan

7.

Ivan Smiljanić 

 
preskoči na navigaciju