preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
PROJEKTI

Školski kurikulum

 

Godišnji plan i program

Kućni red škole

Pisane provjere
 

 

eTwinning je mreža za suradnju učitelja i učenika diljem Europe.
Predstavlja sigurno okruženje za organizaciju međusobne suradnje, istraživanje, donošenje odluka, razvijanje međusobnog poštovanja i učenje vještina za 21. stoljeće.

Osnovna škola Prečko dobitnica je europske plakete eTwinning škole za školsku godinu 2021./2022.

Više o eTwinningu na poveznici:
Početna stranica (etwinning.net)

Međunarodni projekt: Virtual Trip to London

Međunarodni projekt: Virtual Trip to London - Hrvatska, Španjolska, Francuska, Turska

We are going to work on London, make some research about the places and the culture in order to create a touristic guide.

It is mostly about cultural skills, to know more about the English culture and more about London, but also how to write a touristic guide, make something attractive.

4 steps to the project:


1 Getting to know each other (beginning of May)
2 Making groups of students from the different countries, they have to make research on one topics and share them with each others. (Mid May)
3 Collaborative writing, they have to decide on the topic and write their page together with the help of a framapad or something like that. (end of May)
4 Final product: a tourist guide with London recommendations


We proudly present our virtual postcard form a meeting we held online on 1st of June 2021 at 8 pm.
A big thanks goes to my fabulous 8th graders who made me proud once more:


 

vijesti

eTwinning : Učimo kroz video konferencije 3a i 3.b, OŠ Horvati i OŠ Prečko

Od 1. razreda  učenici  OŠ Horvati  surađuju, uče i istražuju putem video konferencija. Suradnja ostvarena i putem eTwinning platforme, a ostavrena i kao međunarodna suradnja u učenju.

  :: opširnije :: 


objavio: Nina Knežević  datum: 2. 2. 2021. 17:27

Školska godina 2020./21. međunarodni eTwinning projekt Let´s STEM

                                                 

                                              

 

Školska godina 2020.-2021.

 

Međunarodni projekt: LET´S STEM

O PROJEKTU

U projektu će učenici naučiti da je znanost dio svakodnevnog života. Putem zanimljivih aktivnosti u četiri STEM područja oni će otkrivati tajne oko nas i učiti rješavati probleme.

CILJEVI

Ciljevi ovoga projekta su uključiti učenike u proces učenja koristeći vlastita razmišljanja, kao i tehnike igre. Na zanimljiv i zabavan način učenici će prakticirati aktivnosti koje će podići njihovu motivaciju pri rješavanju problema. Učenici će razvijati kritičko mišljenje, logičko zaključivanje, učiti putem pokušaja i pogrešaka i razvijati praktične radne vještine.

AKTIVNOSTI

Projekt počinje u rujnu, i traje do početka lipnja. Planirane su četiri faze projekta kroz četiri STEM područja. Za svako područje učenicima će biti ponuđeno pet aktivnosti  od kojih će učenici izabrati dvije koje će se različitim alatima i na različite načine predstaviti javnosti i projektnim partnerima; znanost, informatička tehnologija, inženjering, matematika.

ISHODI UČENJA

Učenici će moći osmisliti različite aktivnosti i eksperimente i podijeliti ih s partnerima. Razvit će osnovne kompetencije za cjeloživotno učenje, kreativnost, odgovornost, preciznosti, strpljenje, fokusiranje na rješavanje problema.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:29

Školska godina 2019./20. Nacionalni eTwinning projekt Što? Ča? Kaj?

Školska godina 2019.-2020.

ŠTO? ČA? KAJ?

O PROJEKTU

Projekt je namijenjen učenicima četvrtih razreda kako bi obogatili svoj rječnik istražujući ga kroz tri hrvatska narječja. Tijekom istraživanja učenici će stvarati svoje razredne rječnike, pronalaziti značenja zagonetnih rečenica iz različitih narječja, međusobno učiti kroz kvizove i križaljke, osmišljavati pjesme i igrokaze koristeći se štokavskim, kajkavskim i čakavskim narječjem, susrest će se s vršnjacima iz različitih govornih područja hrvatskoga jezika putem videokonferencija.

CILJEVI

- širenje znanja o hrvatskom jeziku
- bogaćenje rječnika
- uočavanje različitosti kroz tri narječja: štokavsko, kajkavsko i čakavsko
-osvješćivanje i potreba očuvanja hrvatskih dijalekata
-ovladavanje temeljnim jezičnim djelatnostima slušanja, govorenja, čitanja, pisanja i prevođenja
- poštivanje različite jezične i kulturne zajednice i njihove vrijednosti
-razvijanje svijesti o sebi kao osobi koja izgrađuje, poštuje i izražava vlastiti (jezični) identitet i poštuje identitet drugih u okviru jezične i kulturno-jezične govorne zajednice
- razvijanje kreativne verbalne i neverbalne komunikacije, kritičkoga mišljenja i stvaralaštva
-prihvaćanje hrvatske kulture i tradicije
-razvijanje komunikacijskih vještina
-razvijanje prezentacijskih vještina
-suradničko i istraživačko učenje
-razvijanje IKT vještina

 

AKTIVNOSTI

 

Listopad:
-upoznavanje, predstavljanje razreda i škole
-lociranje škola na zemljovidu
Studeni:
-osmišljavanje i odabir loga projekta
-osmišljavanje i početak rada na razrednom rječniku
Prosinac:
-izrada prezentacije ili plakata o hrvatskim narječjima
Siječanj:
-stvaranje i objavljivanje videozapisa pjesama na različitim narječjima
Veljača:
-obilježavanje 21.2. Dana materinskog jezika -videokonferencija
Ožujak:
-kreativno pisanje na narječjima na zadanu temu
Travanj:
-osmišljavanje i prezentacija skeča ili kraćeg igrokaza u kojima će se govoriti različitim narječjima.
Svibanj:
-prezentacija razrednih rječnika - videokonferencija
Lipanj:
-natjecateljski online kviz o poznavanju narječja
-evaluacija projekta

 

ISHODI UČENJA

 

 

Učenici će kroz različite aktivnosti i istražujući spoznati bogatstvo hrvatskoga jezika te uočiti važnost očuvanja zavičajnoga govora. Naučit će razlikovati štokavsko, kajkavsko i čakavsko narječje. S projektnim partnerima iz različitih govornih područja istraživat će hrvatski jezik te naučiti prihvaćati različitosti u govornom jeziku. Kroz zanimljive projektne zadatke učenici će se izražavati na svim narječjima hrvatskoga jezika i na taj način obogatiti svoj rječnik. Stvorit će nova prijateljstva s učenicima koji žive u različitim krajevima naše domovine i govore različitim narječjima hrvatskoga jezika. Naučit će cijeniti vlastiti identitet te poštivati identitet drugih.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:21

Školska godina 2018./19. Nacionalni eTwinning projekt Istraživači prošlosti

 

 

 

Školska godina 2018.-2019.

Projekt: ISTRAŽIVAČI PROŠLOSTI

O PROJEKTU

Projekt je namijenjen učenicima trećih razreda kako bi spoznali mnoštvo zanimljivosti iz prošlosti. Proizlazi kao nastavak odlično ostvarene suradnje sa učenicima susjedne škole kroz prošlogodišnji projekt Vršnjaci iz kvarta.
Za lakše otkrivanje detalja iz prošlosti pozvat ćemo na suradnju naše roditelje te bake i djedove. Učenici će istražiti i uočiti sličnosti i razlike života u prošlosti i danas.

CILJEVI

Osnovni cilj projekta je istražiti i spoznati zanimljivosti iz prošlosti.
- razlikovati prošlost, sadašnjost, budućnost na temelju događaja iz vlastite prošlosti, prošlosti svojih predaka te prošlosti rodnog grada i zavičaja
- razlikovati pretke i potomke
- istražiti vlastitu prošlost uz pomoć svojih predaka
- istražiti,izraditi i prezentirati vlastito obiteljsko stablo
- prepoznati izgled i posebnost zavičajne regije kroz prošlost i danas
- spoznati važnost očuvanja tradicije i narodne baštine
- razvijati ljubav i poštovanje prema zavičaju
- uočiti, uvažavati i poštivati posebnosti tuđeg zavičaja
- pronalaziti i sakupljati razne stare predmete te stvarati razrednu etnozbirku kao pripremu za završnu izložbu
- usavršavati komunikacijske i prezentacijske vještine kroz neposrednu komunikaciju i putem digitalnih alata

AKTIVNOSTI

Rujan: Uvod u projekt i upoznavanje projektnih partnera
Listopad i Studeni: Naše naselje nekad i sad
Prosinac: Zaboravljene igre
Siječanj i Veljača: Otkrivamo vlastitu prošlost
Ožujak i Travanj: Prošlost našega grada
Svibanj: Izložba starih predmeta
Lipanj: Parlaonica - Bolje je bilo živjeti u prošlosti/Bolje je živjeti danas

ISHODI UČENJA

Učenici će kroz različite aktivnosti prepoznati, istražiti i uočiti važnost očuvanja tradicije i kulturne baštine kroz prošlost svojih predaka.
Naučit će razlikovati i primijeniti pojmove prošlost, sadašnjost, budućnost, predci, potomci, obiteljsko stablo, desetljeće, stoljeće, tisućljeće, lenta.
Uočit će sličnosti i razlike života u zavičaju kroz prošlost i danas. Razvit će ljubav i poštovanje prema vlastitom zavičaju i uočiti i uvažavati posebnosti tuđeg zavičaja.
Uočit će važnost usmene predaje i ostavljanja dobroga traga vlastite prošlosti za svoje potomke i budućnost.
Razvijat će nova prijateljstva s projektnim partnerima.

   

      

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:17

Školska godina 2017./18. Nacionalni eTwinning projekt Vršnjaci iz kvarta

 

 

 

Školska godina 2017.-2018.

VRŠNJACI IZ KVARTA

O PROJEKTU

Projekt je zamišljen kao suradnja s lokalnom zajednicom, odnosno učenicima susjedne škole u naselju s ciljem razvijanja i jačanja životnih vještina.
Kroz međusobnu suradnju, igru i druženja, posjete školama, učenici će upoznati svoje vršnjake iz naselja te zajedničkim aktivnostima ojačati svijest o važnosti očuvanja naselja u kojem živimo s naglaskom na kurikulumske sadržaje za drugi razred.

CILJEVI

Osnovni cijl projekta je upoznati vršnjake iz kvarta i zajedno surađivati u usvajanju nastavnih sadržaja kroz igru i druženja te razvijanje i jačanje životnih vještina.
Ostvarivanje međusobne suradnje izvršavanjem dogovorenih zadataka učenika 2. razreda OŠ Prečko i OŠ Nikole Tesle u skladu s nastavnim planom i programom.

AKTIVNOSTI

Različitim mjesečnim aktivnostima učenici će moći razvijati socijalne vještine,komunikaciju, samostalnost, međusobno uvažavanje, prihvaćanje različitosti.
Rujan: Videokonferencija: upoznavanje
Listopad: Jesen u zavičaju
Studeni: Naše mjesto
Prosinac: Blagdani: Božićne i novogodišnje čestitke
Siječanj: Snalaženje u vremenu: Razredni kalendar 2018.
Veljača: Dijete i zdravlje: zdrava prehrana
Ožujak; Dan voda: druženje uz Savu
Travanj: Dan planeta Zemlje-Prijateljsko stablo
Svibanj: Promet -Tramvajem na sportski susret
Lipanj: Videokonferencija
Učenici će tijekom projekta stavljati svoje uratke na Twinspace koristeći pri tome razne web alate. Organizirat ćemo nekoliko međusobnih posjeta između škola te druženja u naselju i njegovoj okolici.

ISHODI UČENJA

Učenici će steći nova poznanstva i prijateljstva među vršnjacima u svom naselju.
Međusobno će si predstaviti dijelove naselja u kojima se nalaze škola te će se tako moći bolje snalaziti u samom naselju i oko njega. Pri dolasku na međusobna druženja primjenjivat će znanja iz prometne kulture te uočavati promjene okoliša u naselju kroz godišnja doba Ojačat će samopouzdanje međusobnim prezentiranjem svojih istraživanja po zadanim mjesečnim temama te naučiti koristiti nove web alate u komunikaciji.
Uspješnije će primjenjivati vještine slušanja i govorenja, tolerancije, uvažavanja različitosti, međusobne komunikacije i suradnje. Ekološki će biti osviješteni o važnosti očuvanja svoga naselja te njegovanju tradicionalnih običaja vezanih uz blagdane. Međusobnom suradnjom postavit će temelje za cjeloživotno druženje i kvalitetan život u svom naselju.

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d196673050k1154843o2l1/2952016-

 

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:13
 


vijesti

eTwinning : Učimo kroz video konferencije 3a i 3.b, OŠ Horvati i OŠ Prečko

Od 1. razreda  učenici  OŠ Horvati  surađuju, uče i istražuju putem video konferencija. Suradnja ostvarena i putem eTwinning platforme, a ostavrena i kao međunarodna suradnja u učenju.

  :: opširnije :: 


objavio: Nina Knežević  datum: 2. 2. 2021. 17:27

Školska godina 2020./21. međunarodni eTwinning projekt Let´s STEM

                                                 

                                              

 

Školska godina 2020.-2021.

 

Međunarodni projekt: LET´S STEM

O PROJEKTU

U projektu će učenici naučiti da je znanost dio svakodnevnog života. Putem zanimljivih aktivnosti u četiri STEM područja oni će otkrivati tajne oko nas i učiti rješavati probleme.

CILJEVI

Ciljevi ovoga projekta su uključiti učenike u proces učenja koristeći vlastita razmišljanja, kao i tehnike igre. Na zanimljiv i zabavan način učenici će prakticirati aktivnosti koje će podići njihovu motivaciju pri rješavanju problema. Učenici će razvijati kritičko mišljenje, logičko zaključivanje, učiti putem pokušaja i pogrešaka i razvijati praktične radne vještine.

AKTIVNOSTI

Projekt počinje u rujnu, i traje do početka lipnja. Planirane su četiri faze projekta kroz četiri STEM područja. Za svako područje učenicima će biti ponuđeno pet aktivnosti  od kojih će učenici izabrati dvije koje će se različitim alatima i na različite načine predstaviti javnosti i projektnim partnerima; znanost, informatička tehnologija, inženjering, matematika.

ISHODI UČENJA

Učenici će moći osmisliti različite aktivnosti i eksperimente i podijeliti ih s partnerima. Razvit će osnovne kompetencije za cjeloživotno učenje, kreativnost, odgovornost, preciznosti, strpljenje, fokusiranje na rješavanje problema.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:29

Školska godina 2019./20. Nacionalni eTwinning projekt Što? Ča? Kaj?

Školska godina 2019.-2020.

ŠTO? ČA? KAJ?

O PROJEKTU

Projekt je namijenjen učenicima četvrtih razreda kako bi obogatili svoj rječnik istražujući ga kroz tri hrvatska narječja. Tijekom istraživanja učenici će stvarati svoje razredne rječnike, pronalaziti značenja zagonetnih rečenica iz različitih narječja, međusobno učiti kroz kvizove i križaljke, osmišljavati pjesme i igrokaze koristeći se štokavskim, kajkavskim i čakavskim narječjem, susrest će se s vršnjacima iz različitih govornih područja hrvatskoga jezika putem videokonferencija.

CILJEVI

- širenje znanja o hrvatskom jeziku
- bogaćenje rječnika
- uočavanje različitosti kroz tri narječja: štokavsko, kajkavsko i čakavsko
-osvješćivanje i potreba očuvanja hrvatskih dijalekata
-ovladavanje temeljnim jezičnim djelatnostima slušanja, govorenja, čitanja, pisanja i prevođenja
- poštivanje različite jezične i kulturne zajednice i njihove vrijednosti
-razvijanje svijesti o sebi kao osobi koja izgrađuje, poštuje i izražava vlastiti (jezični) identitet i poštuje identitet drugih u okviru jezične i kulturno-jezične govorne zajednice
- razvijanje kreativne verbalne i neverbalne komunikacije, kritičkoga mišljenja i stvaralaštva
-prihvaćanje hrvatske kulture i tradicije
-razvijanje komunikacijskih vještina
-razvijanje prezentacijskih vještina
-suradničko i istraživačko učenje
-razvijanje IKT vještina

 

AKTIVNOSTI

 

Listopad:
-upoznavanje, predstavljanje razreda i škole
-lociranje škola na zemljovidu
Studeni:
-osmišljavanje i odabir loga projekta
-osmišljavanje i početak rada na razrednom rječniku
Prosinac:
-izrada prezentacije ili plakata o hrvatskim narječjima
Siječanj:
-stvaranje i objavljivanje videozapisa pjesama na različitim narječjima
Veljača:
-obilježavanje 21.2. Dana materinskog jezika -videokonferencija
Ožujak:
-kreativno pisanje na narječjima na zadanu temu
Travanj:
-osmišljavanje i prezentacija skeča ili kraćeg igrokaza u kojima će se govoriti različitim narječjima.
Svibanj:
-prezentacija razrednih rječnika - videokonferencija
Lipanj:
-natjecateljski online kviz o poznavanju narječja
-evaluacija projekta

 

ISHODI UČENJA

 

 

Učenici će kroz različite aktivnosti i istražujući spoznati bogatstvo hrvatskoga jezika te uočiti važnost očuvanja zavičajnoga govora. Naučit će razlikovati štokavsko, kajkavsko i čakavsko narječje. S projektnim partnerima iz različitih govornih područja istraživat će hrvatski jezik te naučiti prihvaćati različitosti u govornom jeziku. Kroz zanimljive projektne zadatke učenici će se izražavati na svim narječjima hrvatskoga jezika i na taj način obogatiti svoj rječnik. Stvorit će nova prijateljstva s učenicima koji žive u različitim krajevima naše domovine i govore različitim narječjima hrvatskoga jezika. Naučit će cijeniti vlastiti identitet te poštivati identitet drugih.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:21

Školska godina 2018./19. Nacionalni eTwinning projekt Istraživači prošlosti

 

 

 

Školska godina 2018.-2019.

Projekt: ISTRAŽIVAČI PROŠLOSTI

O PROJEKTU

Projekt je namijenjen učenicima trećih razreda kako bi spoznali mnoštvo zanimljivosti iz prošlosti. Proizlazi kao nastavak odlično ostvarene suradnje sa učenicima susjedne škole kroz prošlogodišnji projekt Vršnjaci iz kvarta.
Za lakše otkrivanje detalja iz prošlosti pozvat ćemo na suradnju naše roditelje te bake i djedove. Učenici će istražiti i uočiti sličnosti i razlike života u prošlosti i danas.

CILJEVI

Osnovni cilj projekta je istražiti i spoznati zanimljivosti iz prošlosti.
- razlikovati prošlost, sadašnjost, budućnost na temelju događaja iz vlastite prošlosti, prošlosti svojih predaka te prošlosti rodnog grada i zavičaja
- razlikovati pretke i potomke
- istražiti vlastitu prošlost uz pomoć svojih predaka
- istražiti,izraditi i prezentirati vlastito obiteljsko stablo
- prepoznati izgled i posebnost zavičajne regije kroz prošlost i danas
- spoznati važnost očuvanja tradicije i narodne baštine
- razvijati ljubav i poštovanje prema zavičaju
- uočiti, uvažavati i poštivati posebnosti tuđeg zavičaja
- pronalaziti i sakupljati razne stare predmete te stvarati razrednu etnozbirku kao pripremu za završnu izložbu
- usavršavati komunikacijske i prezentacijske vještine kroz neposrednu komunikaciju i putem digitalnih alata

AKTIVNOSTI

Rujan: Uvod u projekt i upoznavanje projektnih partnera
Listopad i Studeni: Naše naselje nekad i sad
Prosinac: Zaboravljene igre
Siječanj i Veljača: Otkrivamo vlastitu prošlost
Ožujak i Travanj: Prošlost našega grada
Svibanj: Izložba starih predmeta
Lipanj: Parlaonica - Bolje je bilo živjeti u prošlosti/Bolje je živjeti danas

ISHODI UČENJA

Učenici će kroz različite aktivnosti prepoznati, istražiti i uočiti važnost očuvanja tradicije i kulturne baštine kroz prošlost svojih predaka.
Naučit će razlikovati i primijeniti pojmove prošlost, sadašnjost, budućnost, predci, potomci, obiteljsko stablo, desetljeće, stoljeće, tisućljeće, lenta.
Uočit će sličnosti i razlike života u zavičaju kroz prošlost i danas. Razvit će ljubav i poštovanje prema vlastitom zavičaju i uočiti i uvažavati posebnosti tuđeg zavičaja.
Uočit će važnost usmene predaje i ostavljanja dobroga traga vlastite prošlosti za svoje potomke i budućnost.
Razvijat će nova prijateljstva s projektnim partnerima.

   

      

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:17

Školska godina 2017./18. Nacionalni eTwinning projekt Vršnjaci iz kvarta

 

 

 

Školska godina 2017.-2018.

VRŠNJACI IZ KVARTA

O PROJEKTU

Projekt je zamišljen kao suradnja s lokalnom zajednicom, odnosno učenicima susjedne škole u naselju s ciljem razvijanja i jačanja životnih vještina.
Kroz međusobnu suradnju, igru i druženja, posjete školama, učenici će upoznati svoje vršnjake iz naselja te zajedničkim aktivnostima ojačati svijest o važnosti očuvanja naselja u kojem živimo s naglaskom na kurikulumske sadržaje za drugi razred.

CILJEVI

Osnovni cijl projekta je upoznati vršnjake iz kvarta i zajedno surađivati u usvajanju nastavnih sadržaja kroz igru i druženja te razvijanje i jačanje životnih vještina.
Ostvarivanje međusobne suradnje izvršavanjem dogovorenih zadataka učenika 2. razreda OŠ Prečko i OŠ Nikole Tesle u skladu s nastavnim planom i programom.

AKTIVNOSTI

Različitim mjesečnim aktivnostima učenici će moći razvijati socijalne vještine,komunikaciju, samostalnost, međusobno uvažavanje, prihvaćanje različitosti.
Rujan: Videokonferencija: upoznavanje
Listopad: Jesen u zavičaju
Studeni: Naše mjesto
Prosinac: Blagdani: Božićne i novogodišnje čestitke
Siječanj: Snalaženje u vremenu: Razredni kalendar 2018.
Veljača: Dijete i zdravlje: zdrava prehrana
Ožujak; Dan voda: druženje uz Savu
Travanj: Dan planeta Zemlje-Prijateljsko stablo
Svibanj: Promet -Tramvajem na sportski susret
Lipanj: Videokonferencija
Učenici će tijekom projekta stavljati svoje uratke na Twinspace koristeći pri tome razne web alate. Organizirat ćemo nekoliko međusobnih posjeta između škola te druženja u naselju i njegovoj okolici.

ISHODI UČENJA

Učenici će steći nova poznanstva i prijateljstva među vršnjacima u svom naselju.
Međusobno će si predstaviti dijelove naselja u kojima se nalaze škola te će se tako moći bolje snalaziti u samom naselju i oko njega. Pri dolasku na međusobna druženja primjenjivat će znanja iz prometne kulture te uočavati promjene okoliša u naselju kroz godišnja doba Ojačat će samopouzdanje međusobnim prezentiranjem svojih istraživanja po zadanim mjesečnim temama te naučiti koristiti nove web alate u komunikaciji.
Uspješnije će primjenjivati vještine slušanja i govorenja, tolerancije, uvažavanja različitosti, međusobne komunikacije i suradnje. Ekološki će biti osviješteni o važnosti očuvanja svoga naselja te njegovanju tradicionalnih običaja vezanih uz blagdane. Međusobnom suradnjom postavit će temelje za cjeloživotno druženje i kvalitetan život u svom naselju.

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d196673050k1154843o2l1/2952016-

 

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:13
 


vijesti

eTwinning : Učimo kroz video konferencije 3a i 3.b, OŠ Horvati i OŠ Prečko

Od 1. razreda  učenici  OŠ Horvati  surađuju, uče i istražuju putem video konferencija. Suradnja ostvarena i putem eTwinning platforme, a ostavrena i kao međunarodna suradnja u učenju.

  :: opširnije :: 


objavio: Nina Knežević  datum: 2. 2. 2021. 17:27

Školska godina 2020./21. međunarodni eTwinning projekt Let´s STEM

                                                 

                                              

 

Školska godina 2020.-2021.

 

Međunarodni projekt: LET´S STEM

O PROJEKTU

U projektu će učenici naučiti da je znanost dio svakodnevnog života. Putem zanimljivih aktivnosti u četiri STEM područja oni će otkrivati tajne oko nas i učiti rješavati probleme.

CILJEVI

Ciljevi ovoga projekta su uključiti učenike u proces učenja koristeći vlastita razmišljanja, kao i tehnike igre. Na zanimljiv i zabavan način učenici će prakticirati aktivnosti koje će podići njihovu motivaciju pri rješavanju problema. Učenici će razvijati kritičko mišljenje, logičko zaključivanje, učiti putem pokušaja i pogrešaka i razvijati praktične radne vještine.

AKTIVNOSTI

Projekt počinje u rujnu, i traje do početka lipnja. Planirane su četiri faze projekta kroz četiri STEM područja. Za svako područje učenicima će biti ponuđeno pet aktivnosti  od kojih će učenici izabrati dvije koje će se različitim alatima i na različite načine predstaviti javnosti i projektnim partnerima; znanost, informatička tehnologija, inženjering, matematika.

ISHODI UČENJA

Učenici će moći osmisliti različite aktivnosti i eksperimente i podijeliti ih s partnerima. Razvit će osnovne kompetencije za cjeloživotno učenje, kreativnost, odgovornost, preciznosti, strpljenje, fokusiranje na rješavanje problema.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:29

Školska godina 2019./20. Nacionalni eTwinning projekt Što? Ča? Kaj?

Školska godina 2019.-2020.

ŠTO? ČA? KAJ?

O PROJEKTU

Projekt je namijenjen učenicima četvrtih razreda kako bi obogatili svoj rječnik istražujući ga kroz tri hrvatska narječja. Tijekom istraživanja učenici će stvarati svoje razredne rječnike, pronalaziti značenja zagonetnih rečenica iz različitih narječja, međusobno učiti kroz kvizove i križaljke, osmišljavati pjesme i igrokaze koristeći se štokavskim, kajkavskim i čakavskim narječjem, susrest će se s vršnjacima iz različitih govornih područja hrvatskoga jezika putem videokonferencija.

CILJEVI

- širenje znanja o hrvatskom jeziku
- bogaćenje rječnika
- uočavanje različitosti kroz tri narječja: štokavsko, kajkavsko i čakavsko
-osvješćivanje i potreba očuvanja hrvatskih dijalekata
-ovladavanje temeljnim jezičnim djelatnostima slušanja, govorenja, čitanja, pisanja i prevođenja
- poštivanje različite jezične i kulturne zajednice i njihove vrijednosti
-razvijanje svijesti o sebi kao osobi koja izgrađuje, poštuje i izražava vlastiti (jezični) identitet i poštuje identitet drugih u okviru jezične i kulturno-jezične govorne zajednice
- razvijanje kreativne verbalne i neverbalne komunikacije, kritičkoga mišljenja i stvaralaštva
-prihvaćanje hrvatske kulture i tradicije
-razvijanje komunikacijskih vještina
-razvijanje prezentacijskih vještina
-suradničko i istraživačko učenje
-razvijanje IKT vještina

 

AKTIVNOSTI

 

Listopad:
-upoznavanje, predstavljanje razreda i škole
-lociranje škola na zemljovidu
Studeni:
-osmišljavanje i odabir loga projekta
-osmišljavanje i početak rada na razrednom rječniku
Prosinac:
-izrada prezentacije ili plakata o hrvatskim narječjima
Siječanj:
-stvaranje i objavljivanje videozapisa pjesama na različitim narječjima
Veljača:
-obilježavanje 21.2. Dana materinskog jezika -videokonferencija
Ožujak:
-kreativno pisanje na narječjima na zadanu temu
Travanj:
-osmišljavanje i prezentacija skeča ili kraćeg igrokaza u kojima će se govoriti različitim narječjima.
Svibanj:
-prezentacija razrednih rječnika - videokonferencija
Lipanj:
-natjecateljski online kviz o poznavanju narječja
-evaluacija projekta

 

ISHODI UČENJA

 

 

Učenici će kroz različite aktivnosti i istražujući spoznati bogatstvo hrvatskoga jezika te uočiti važnost očuvanja zavičajnoga govora. Naučit će razlikovati štokavsko, kajkavsko i čakavsko narječje. S projektnim partnerima iz različitih govornih područja istraživat će hrvatski jezik te naučiti prihvaćati različitosti u govornom jeziku. Kroz zanimljive projektne zadatke učenici će se izražavati na svim narječjima hrvatskoga jezika i na taj način obogatiti svoj rječnik. Stvorit će nova prijateljstva s učenicima koji žive u različitim krajevima naše domovine i govore različitim narječjima hrvatskoga jezika. Naučit će cijeniti vlastiti identitet te poštivati identitet drugih.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:21

Školska godina 2018./19. Nacionalni eTwinning projekt Istraživači prošlosti

 

 

 

Školska godina 2018.-2019.

Projekt: ISTRAŽIVAČI PROŠLOSTI

O PROJEKTU

Projekt je namijenjen učenicima trećih razreda kako bi spoznali mnoštvo zanimljivosti iz prošlosti. Proizlazi kao nastavak odlično ostvarene suradnje sa učenicima susjedne škole kroz prošlogodišnji projekt Vršnjaci iz kvarta.
Za lakše otkrivanje detalja iz prošlosti pozvat ćemo na suradnju naše roditelje te bake i djedove. Učenici će istražiti i uočiti sličnosti i razlike života u prošlosti i danas.

CILJEVI

Osnovni cilj projekta je istražiti i spoznati zanimljivosti iz prošlosti.
- razlikovati prošlost, sadašnjost, budućnost na temelju događaja iz vlastite prošlosti, prošlosti svojih predaka te prošlosti rodnog grada i zavičaja
- razlikovati pretke i potomke
- istražiti vlastitu prošlost uz pomoć svojih predaka
- istražiti,izraditi i prezentirati vlastito obiteljsko stablo
- prepoznati izgled i posebnost zavičajne regije kroz prošlost i danas
- spoznati važnost očuvanja tradicije i narodne baštine
- razvijati ljubav i poštovanje prema zavičaju
- uočiti, uvažavati i poštivati posebnosti tuđeg zavičaja
- pronalaziti i sakupljati razne stare predmete te stvarati razrednu etnozbirku kao pripremu za završnu izložbu
- usavršavati komunikacijske i prezentacijske vještine kroz neposrednu komunikaciju i putem digitalnih alata

AKTIVNOSTI

Rujan: Uvod u projekt i upoznavanje projektnih partnera
Listopad i Studeni: Naše naselje nekad i sad
Prosinac: Zaboravljene igre
Siječanj i Veljača: Otkrivamo vlastitu prošlost
Ožujak i Travanj: Prošlost našega grada
Svibanj: Izložba starih predmeta
Lipanj: Parlaonica - Bolje je bilo živjeti u prošlosti/Bolje je živjeti danas

ISHODI UČENJA

Učenici će kroz različite aktivnosti prepoznati, istražiti i uočiti važnost očuvanja tradicije i kulturne baštine kroz prošlost svojih predaka.
Naučit će razlikovati i primijeniti pojmove prošlost, sadašnjost, budućnost, predci, potomci, obiteljsko stablo, desetljeće, stoljeće, tisućljeće, lenta.
Uočit će sličnosti i razlike života u zavičaju kroz prošlost i danas. Razvit će ljubav i poštovanje prema vlastitom zavičaju i uočiti i uvažavati posebnosti tuđeg zavičaja.
Uočit će važnost usmene predaje i ostavljanja dobroga traga vlastite prošlosti za svoje potomke i budućnost.
Razvijat će nova prijateljstva s projektnim partnerima.

   

      

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:17

Školska godina 2017./18. Nacionalni eTwinning projekt Vršnjaci iz kvarta

 

 

 

Školska godina 2017.-2018.

VRŠNJACI IZ KVARTA

O PROJEKTU

Projekt je zamišljen kao suradnja s lokalnom zajednicom, odnosno učenicima susjedne škole u naselju s ciljem razvijanja i jačanja životnih vještina.
Kroz međusobnu suradnju, igru i druženja, posjete školama, učenici će upoznati svoje vršnjake iz naselja te zajedničkim aktivnostima ojačati svijest o važnosti očuvanja naselja u kojem živimo s naglaskom na kurikulumske sadržaje za drugi razred.

CILJEVI

Osnovni cijl projekta je upoznati vršnjake iz kvarta i zajedno surađivati u usvajanju nastavnih sadržaja kroz igru i druženja te razvijanje i jačanje životnih vještina.
Ostvarivanje međusobne suradnje izvršavanjem dogovorenih zadataka učenika 2. razreda OŠ Prečko i OŠ Nikole Tesle u skladu s nastavnim planom i programom.

AKTIVNOSTI

Različitim mjesečnim aktivnostima učenici će moći razvijati socijalne vještine,komunikaciju, samostalnost, međusobno uvažavanje, prihvaćanje različitosti.
Rujan: Videokonferencija: upoznavanje
Listopad: Jesen u zavičaju
Studeni: Naše mjesto
Prosinac: Blagdani: Božićne i novogodišnje čestitke
Siječanj: Snalaženje u vremenu: Razredni kalendar 2018.
Veljača: Dijete i zdravlje: zdrava prehrana
Ožujak; Dan voda: druženje uz Savu
Travanj: Dan planeta Zemlje-Prijateljsko stablo
Svibanj: Promet -Tramvajem na sportski susret
Lipanj: Videokonferencija
Učenici će tijekom projekta stavljati svoje uratke na Twinspace koristeći pri tome razne web alate. Organizirat ćemo nekoliko međusobnih posjeta između škola te druženja u naselju i njegovoj okolici.

ISHODI UČENJA

Učenici će steći nova poznanstva i prijateljstva među vršnjacima u svom naselju.
Međusobno će si predstaviti dijelove naselja u kojima se nalaze škola te će se tako moći bolje snalaziti u samom naselju i oko njega. Pri dolasku na međusobna druženja primjenjivat će znanja iz prometne kulture te uočavati promjene okoliša u naselju kroz godišnja doba Ojačat će samopouzdanje međusobnim prezentiranjem svojih istraživanja po zadanim mjesečnim temama te naučiti koristiti nove web alate u komunikaciji.
Uspješnije će primjenjivati vještine slušanja i govorenja, tolerancije, uvažavanja različitosti, međusobne komunikacije i suradnje. Ekološki će biti osviješteni o važnosti očuvanja svoga naselja te njegovanju tradicionalnih običaja vezanih uz blagdane. Međusobnom suradnjom postavit će temelje za cjeloživotno druženje i kvalitetan život u svom naselju.

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d196673050k1154843o2l1/2952016-

 

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:13
 


vijesti

eTwinning : Učimo kroz video konferencije 3a i 3.b, OŠ Horvati i OŠ Prečko

Od 1. razreda  učenici  OŠ Horvati  surađuju, uče i istražuju putem video konferencija. Suradnja ostvarena i putem eTwinning platforme, a ostavrena i kao međunarodna suradnja u učenju.

  :: opširnije :: 


objavio: Nina Knežević  datum: 2. 2. 2021. 17:27

Školska godina 2020./21. međunarodni eTwinning projekt Let´s STEM

                                                 

                                              

 

Školska godina 2020.-2021.

 

Međunarodni projekt: LET´S STEM

O PROJEKTU

U projektu će učenici naučiti da je znanost dio svakodnevnog života. Putem zanimljivih aktivnosti u četiri STEM područja oni će otkrivati tajne oko nas i učiti rješavati probleme.

CILJEVI

Ciljevi ovoga projekta su uključiti učenike u proces učenja koristeći vlastita razmišljanja, kao i tehnike igre. Na zanimljiv i zabavan način učenici će prakticirati aktivnosti koje će podići njihovu motivaciju pri rješavanju problema. Učenici će razvijati kritičko mišljenje, logičko zaključivanje, učiti putem pokušaja i pogrešaka i razvijati praktične radne vještine.

AKTIVNOSTI

Projekt počinje u rujnu, i traje do početka lipnja. Planirane su četiri faze projekta kroz četiri STEM područja. Za svako područje učenicima će biti ponuđeno pet aktivnosti  od kojih će učenici izabrati dvije koje će se različitim alatima i na različite načine predstaviti javnosti i projektnim partnerima; znanost, informatička tehnologija, inženjering, matematika.

ISHODI UČENJA

Učenici će moći osmisliti različite aktivnosti i eksperimente i podijeliti ih s partnerima. Razvit će osnovne kompetencije za cjeloživotno učenje, kreativnost, odgovornost, preciznosti, strpljenje, fokusiranje na rješavanje problema.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:29

Školska godina 2019./20. Nacionalni eTwinning projekt Što? Ča? Kaj?

Školska godina 2019.-2020.

ŠTO? ČA? KAJ?

O PROJEKTU

Projekt je namijenjen učenicima četvrtih razreda kako bi obogatili svoj rječnik istražujući ga kroz tri hrvatska narječja. Tijekom istraživanja učenici će stvarati svoje razredne rječnike, pronalaziti značenja zagonetnih rečenica iz različitih narječja, međusobno učiti kroz kvizove i križaljke, osmišljavati pjesme i igrokaze koristeći se štokavskim, kajkavskim i čakavskim narječjem, susrest će se s vršnjacima iz različitih govornih područja hrvatskoga jezika putem videokonferencija.

CILJEVI

- širenje znanja o hrvatskom jeziku
- bogaćenje rječnika
- uočavanje različitosti kroz tri narječja: štokavsko, kajkavsko i čakavsko
-osvješćivanje i potreba očuvanja hrvatskih dijalekata
-ovladavanje temeljnim jezičnim djelatnostima slušanja, govorenja, čitanja, pisanja i prevođenja
- poštivanje različite jezične i kulturne zajednice i njihove vrijednosti
-razvijanje svijesti o sebi kao osobi koja izgrađuje, poštuje i izražava vlastiti (jezični) identitet i poštuje identitet drugih u okviru jezične i kulturno-jezične govorne zajednice
- razvijanje kreativne verbalne i neverbalne komunikacije, kritičkoga mišljenja i stvaralaštva
-prihvaćanje hrvatske kulture i tradicije
-razvijanje komunikacijskih vještina
-razvijanje prezentacijskih vještina
-suradničko i istraživačko učenje
-razvijanje IKT vještina

 

AKTIVNOSTI

 

Listopad:
-upoznavanje, predstavljanje razreda i škole
-lociranje škola na zemljovidu
Studeni:
-osmišljavanje i odabir loga projekta
-osmišljavanje i početak rada na razrednom rječniku
Prosinac:
-izrada prezentacije ili plakata o hrvatskim narječjima
Siječanj:
-stvaranje i objavljivanje videozapisa pjesama na različitim narječjima
Veljača:
-obilježavanje 21.2. Dana materinskog jezika -videokonferencija
Ožujak:
-kreativno pisanje na narječjima na zadanu temu
Travanj:
-osmišljavanje i prezentacija skeča ili kraćeg igrokaza u kojima će se govoriti različitim narječjima.
Svibanj:
-prezentacija razrednih rječnika - videokonferencija
Lipanj:
-natjecateljski online kviz o poznavanju narječja
-evaluacija projekta

 

ISHODI UČENJA

 

 

Učenici će kroz različite aktivnosti i istražujući spoznati bogatstvo hrvatskoga jezika te uočiti važnost očuvanja zavičajnoga govora. Naučit će razlikovati štokavsko, kajkavsko i čakavsko narječje. S projektnim partnerima iz različitih govornih područja istraživat će hrvatski jezik te naučiti prihvaćati različitosti u govornom jeziku. Kroz zanimljive projektne zadatke učenici će se izražavati na svim narječjima hrvatskoga jezika i na taj način obogatiti svoj rječnik. Stvorit će nova prijateljstva s učenicima koji žive u različitim krajevima naše domovine i govore različitim narječjima hrvatskoga jezika. Naučit će cijeniti vlastiti identitet te poštivati identitet drugih.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:21

Školska godina 2018./19. Nacionalni eTwinning projekt Istraživači prošlosti

 

 

 

Školska godina 2018.-2019.

Projekt: ISTRAŽIVAČI PROŠLOSTI

O PROJEKTU

Projekt je namijenjen učenicima trećih razreda kako bi spoznali mnoštvo zanimljivosti iz prošlosti. Proizlazi kao nastavak odlično ostvarene suradnje sa učenicima susjedne škole kroz prošlogodišnji projekt Vršnjaci iz kvarta.
Za lakše otkrivanje detalja iz prošlosti pozvat ćemo na suradnju naše roditelje te bake i djedove. Učenici će istražiti i uočiti sličnosti i razlike života u prošlosti i danas.

CILJEVI

Osnovni cilj projekta je istražiti i spoznati zanimljivosti iz prošlosti.
- razlikovati prošlost, sadašnjost, budućnost na temelju događaja iz vlastite prošlosti, prošlosti svojih predaka te prošlosti rodnog grada i zavičaja
- razlikovati pretke i potomke
- istražiti vlastitu prošlost uz pomoć svojih predaka
- istražiti,izraditi i prezentirati vlastito obiteljsko stablo
- prepoznati izgled i posebnost zavičajne regije kroz prošlost i danas
- spoznati važnost očuvanja tradicije i narodne baštine
- razvijati ljubav i poštovanje prema zavičaju
- uočiti, uvažavati i poštivati posebnosti tuđeg zavičaja
- pronalaziti i sakupljati razne stare predmete te stvarati razrednu etnozbirku kao pripremu za završnu izložbu
- usavršavati komunikacijske i prezentacijske vještine kroz neposrednu komunikaciju i putem digitalnih alata

AKTIVNOSTI

Rujan: Uvod u projekt i upoznavanje projektnih partnera
Listopad i Studeni: Naše naselje nekad i sad
Prosinac: Zaboravljene igre
Siječanj i Veljača: Otkrivamo vlastitu prošlost
Ožujak i Travanj: Prošlost našega grada
Svibanj: Izložba starih predmeta
Lipanj: Parlaonica - Bolje je bilo živjeti u prošlosti/Bolje je živjeti danas

ISHODI UČENJA

Učenici će kroz različite aktivnosti prepoznati, istražiti i uočiti važnost očuvanja tradicije i kulturne baštine kroz prošlost svojih predaka.
Naučit će razlikovati i primijeniti pojmove prošlost, sadašnjost, budućnost, predci, potomci, obiteljsko stablo, desetljeće, stoljeće, tisućljeće, lenta.
Uočit će sličnosti i razlike života u zavičaju kroz prošlost i danas. Razvit će ljubav i poštovanje prema vlastitom zavičaju i uočiti i uvažavati posebnosti tuđeg zavičaja.
Uočit će važnost usmene predaje i ostavljanja dobroga traga vlastite prošlosti za svoje potomke i budućnost.
Razvijat će nova prijateljstva s projektnim partnerima.

   

      

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:17

Školska godina 2017./18. Nacionalni eTwinning projekt Vršnjaci iz kvarta

 

 

 

Školska godina 2017.-2018.

VRŠNJACI IZ KVARTA

O PROJEKTU

Projekt je zamišljen kao suradnja s lokalnom zajednicom, odnosno učenicima susjedne škole u naselju s ciljem razvijanja i jačanja životnih vještina.
Kroz međusobnu suradnju, igru i druženja, posjete školama, učenici će upoznati svoje vršnjake iz naselja te zajedničkim aktivnostima ojačati svijest o važnosti očuvanja naselja u kojem živimo s naglaskom na kurikulumske sadržaje za drugi razred.

CILJEVI

Osnovni cijl projekta je upoznati vršnjake iz kvarta i zajedno surađivati u usvajanju nastavnih sadržaja kroz igru i druženja te razvijanje i jačanje životnih vještina.
Ostvarivanje međusobne suradnje izvršavanjem dogovorenih zadataka učenika 2. razreda OŠ Prečko i OŠ Nikole Tesle u skladu s nastavnim planom i programom.

AKTIVNOSTI

Različitim mjesečnim aktivnostima učenici će moći razvijati socijalne vještine,komunikaciju, samostalnost, međusobno uvažavanje, prihvaćanje različitosti.
Rujan: Videokonferencija: upoznavanje
Listopad: Jesen u zavičaju
Studeni: Naše mjesto
Prosinac: Blagdani: Božićne i novogodišnje čestitke
Siječanj: Snalaženje u vremenu: Razredni kalendar 2018.
Veljača: Dijete i zdravlje: zdrava prehrana
Ožujak; Dan voda: druženje uz Savu
Travanj: Dan planeta Zemlje-Prijateljsko stablo
Svibanj: Promet -Tramvajem na sportski susret
Lipanj: Videokonferencija
Učenici će tijekom projekta stavljati svoje uratke na Twinspace koristeći pri tome razne web alate. Organizirat ćemo nekoliko međusobnih posjeta između škola te druženja u naselju i njegovoj okolici.

ISHODI UČENJA

Učenici će steći nova poznanstva i prijateljstva među vršnjacima u svom naselju.
Međusobno će si predstaviti dijelove naselja u kojima se nalaze škola te će se tako moći bolje snalaziti u samom naselju i oko njega. Pri dolasku na međusobna druženja primjenjivat će znanja iz prometne kulture te uočavati promjene okoliša u naselju kroz godišnja doba Ojačat će samopouzdanje međusobnim prezentiranjem svojih istraživanja po zadanim mjesečnim temama te naučiti koristiti nove web alate u komunikaciji.
Uspješnije će primjenjivati vještine slušanja i govorenja, tolerancije, uvažavanja različitosti, međusobne komunikacije i suradnje. Ekološki će biti osviješteni o važnosti očuvanja svoga naselja te njegovanju tradicionalnih običaja vezanih uz blagdane. Međusobnom suradnjom postavit će temelje za cjeloživotno druženje i kvalitetan život u svom naselju.

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d196673050k1154843o2l1/2952016-

 

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:13
 


vijesti

eTwinning : Učimo kroz video konferencije 3a i 3.b, OŠ Horvati i OŠ Prečko

Od 1. razreda  učenici  OŠ Horvati  surađuju, uče i istražuju putem video konferencija. Suradnja ostvarena i putem eTwinning platforme, a ostavrena i kao međunarodna suradnja u učenju.

  :: opširnije :: 


objavio: Nina Knežević  datum: 2. 2. 2021. 17:27

Školska godina 2020./21. međunarodni eTwinning projekt Let´s STEM

                                                 

                                              

 

Školska godina 2020.-2021.

 

Međunarodni projekt: LET´S STEM

O PROJEKTU

U projektu će učenici naučiti da je znanost dio svakodnevnog života. Putem zanimljivih aktivnosti u četiri STEM područja oni će otkrivati tajne oko nas i učiti rješavati probleme.

CILJEVI

Ciljevi ovoga projekta su uključiti učenike u proces učenja koristeći vlastita razmišljanja, kao i tehnike igre. Na zanimljiv i zabavan način učenici će prakticirati aktivnosti koje će podići njihovu motivaciju pri rješavanju problema. Učenici će razvijati kritičko mišljenje, logičko zaključivanje, učiti putem pokušaja i pogrešaka i razvijati praktične radne vještine.

AKTIVNOSTI

Projekt počinje u rujnu, i traje do početka lipnja. Planirane su četiri faze projekta kroz četiri STEM područja. Za svako područje učenicima će biti ponuđeno pet aktivnosti  od kojih će učenici izabrati dvije koje će se različitim alatima i na različite načine predstaviti javnosti i projektnim partnerima; znanost, informatička tehnologija, inženjering, matematika.

ISHODI UČENJA

Učenici će moći osmisliti različite aktivnosti i eksperimente i podijeliti ih s partnerima. Razvit će osnovne kompetencije za cjeloživotno učenje, kreativnost, odgovornost, preciznosti, strpljenje, fokusiranje na rješavanje problema.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:29

Školska godina 2019./20. Nacionalni eTwinning projekt Što? Ča? Kaj?

Školska godina 2019.-2020.

ŠTO? ČA? KAJ?

O PROJEKTU

Projekt je namijenjen učenicima četvrtih razreda kako bi obogatili svoj rječnik istražujući ga kroz tri hrvatska narječja. Tijekom istraživanja učenici će stvarati svoje razredne rječnike, pronalaziti značenja zagonetnih rečenica iz različitih narječja, međusobno učiti kroz kvizove i križaljke, osmišljavati pjesme i igrokaze koristeći se štokavskim, kajkavskim i čakavskim narječjem, susrest će se s vršnjacima iz različitih govornih područja hrvatskoga jezika putem videokonferencija.

CILJEVI

- širenje znanja o hrvatskom jeziku
- bogaćenje rječnika
- uočavanje različitosti kroz tri narječja: štokavsko, kajkavsko i čakavsko
-osvješćivanje i potreba očuvanja hrvatskih dijalekata
-ovladavanje temeljnim jezičnim djelatnostima slušanja, govorenja, čitanja, pisanja i prevođenja
- poštivanje različite jezične i kulturne zajednice i njihove vrijednosti
-razvijanje svijesti o sebi kao osobi koja izgrađuje, poštuje i izražava vlastiti (jezični) identitet i poštuje identitet drugih u okviru jezične i kulturno-jezične govorne zajednice
- razvijanje kreativne verbalne i neverbalne komunikacije, kritičkoga mišljenja i stvaralaštva
-prihvaćanje hrvatske kulture i tradicije
-razvijanje komunikacijskih vještina
-razvijanje prezentacijskih vještina
-suradničko i istraživačko učenje
-razvijanje IKT vještina

 

AKTIVNOSTI

 

Listopad:
-upoznavanje, predstavljanje razreda i škole
-lociranje škola na zemljovidu
Studeni:
-osmišljavanje i odabir loga projekta
-osmišljavanje i početak rada na razrednom rječniku
Prosinac:
-izrada prezentacije ili plakata o hrvatskim narječjima
Siječanj:
-stvaranje i objavljivanje videozapisa pjesama na različitim narječjima
Veljača:
-obilježavanje 21.2. Dana materinskog jezika -videokonferencija
Ožujak:
-kreativno pisanje na narječjima na zadanu temu
Travanj:
-osmišljavanje i prezentacija skeča ili kraćeg igrokaza u kojima će se govoriti različitim narječjima.
Svibanj:
-prezentacija razrednih rječnika - videokonferencija
Lipanj:
-natjecateljski online kviz o poznavanju narječja
-evaluacija projekta

 

ISHODI UČENJA

 

 

Učenici će kroz različite aktivnosti i istražujući spoznati bogatstvo hrvatskoga jezika te uočiti važnost očuvanja zavičajnoga govora. Naučit će razlikovati štokavsko, kajkavsko i čakavsko narječje. S projektnim partnerima iz različitih govornih područja istraživat će hrvatski jezik te naučiti prihvaćati različitosti u govornom jeziku. Kroz zanimljive projektne zadatke učenici će se izražavati na svim narječjima hrvatskoga jezika i na taj način obogatiti svoj rječnik. Stvorit će nova prijateljstva s učenicima koji žive u različitim krajevima naše domovine i govore različitim narječjima hrvatskoga jezika. Naučit će cijeniti vlastiti identitet te poštivati identitet drugih.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:21

Školska godina 2018./19. Nacionalni eTwinning projekt Istraživači prošlosti

 

 

 

Školska godina 2018.-2019.

Projekt: ISTRAŽIVAČI PROŠLOSTI

O PROJEKTU

Projekt je namijenjen učenicima trećih razreda kako bi spoznali mnoštvo zanimljivosti iz prošlosti. Proizlazi kao nastavak odlično ostvarene suradnje sa učenicima susjedne škole kroz prošlogodišnji projekt Vršnjaci iz kvarta.
Za lakše otkrivanje detalja iz prošlosti pozvat ćemo na suradnju naše roditelje te bake i djedove. Učenici će istražiti i uočiti sličnosti i razlike života u prošlosti i danas.

CILJEVI

Osnovni cilj projekta je istražiti i spoznati zanimljivosti iz prošlosti.
- razlikovati prošlost, sadašnjost, budućnost na temelju događaja iz vlastite prošlosti, prošlosti svojih predaka te prošlosti rodnog grada i zavičaja
- razlikovati pretke i potomke
- istražiti vlastitu prošlost uz pomoć svojih predaka
- istražiti,izraditi i prezentirati vlastito obiteljsko stablo
- prepoznati izgled i posebnost zavičajne regije kroz prošlost i danas
- spoznati važnost očuvanja tradicije i narodne baštine
- razvijati ljubav i poštovanje prema zavičaju
- uočiti, uvažavati i poštivati posebnosti tuđeg zavičaja
- pronalaziti i sakupljati razne stare predmete te stvarati razrednu etnozbirku kao pripremu za završnu izložbu
- usavršavati komunikacijske i prezentacijske vještine kroz neposrednu komunikaciju i putem digitalnih alata

AKTIVNOSTI

Rujan: Uvod u projekt i upoznavanje projektnih partnera
Listopad i Studeni: Naše naselje nekad i sad
Prosinac: Zaboravljene igre
Siječanj i Veljača: Otkrivamo vlastitu prošlost
Ožujak i Travanj: Prošlost našega grada
Svibanj: Izložba starih predmeta
Lipanj: Parlaonica - Bolje je bilo živjeti u prošlosti/Bolje je živjeti danas

ISHODI UČENJA

Učenici će kroz različite aktivnosti prepoznati, istražiti i uočiti važnost očuvanja tradicije i kulturne baštine kroz prošlost svojih predaka.
Naučit će razlikovati i primijeniti pojmove prošlost, sadašnjost, budućnost, predci, potomci, obiteljsko stablo, desetljeće, stoljeće, tisućljeće, lenta.
Uočit će sličnosti i razlike života u zavičaju kroz prošlost i danas. Razvit će ljubav i poštovanje prema vlastitom zavičaju i uočiti i uvažavati posebnosti tuđeg zavičaja.
Uočit će važnost usmene predaje i ostavljanja dobroga traga vlastite prošlosti za svoje potomke i budućnost.
Razvijat će nova prijateljstva s projektnim partnerima.

   

      

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:17

Školska godina 2017./18. Nacionalni eTwinning projekt Vršnjaci iz kvarta

 

 

 

Školska godina 2017.-2018.

VRŠNJACI IZ KVARTA

O PROJEKTU

Projekt je zamišljen kao suradnja s lokalnom zajednicom, odnosno učenicima susjedne škole u naselju s ciljem razvijanja i jačanja životnih vještina.
Kroz međusobnu suradnju, igru i druženja, posjete školama, učenici će upoznati svoje vršnjake iz naselja te zajedničkim aktivnostima ojačati svijest o važnosti očuvanja naselja u kojem živimo s naglaskom na kurikulumske sadržaje za drugi razred.

CILJEVI

Osnovni cijl projekta je upoznati vršnjake iz kvarta i zajedno surađivati u usvajanju nastavnih sadržaja kroz igru i druženja te razvijanje i jačanje životnih vještina.
Ostvarivanje međusobne suradnje izvršavanjem dogovorenih zadataka učenika 2. razreda OŠ Prečko i OŠ Nikole Tesle u skladu s nastavnim planom i programom.

AKTIVNOSTI

Različitim mjesečnim aktivnostima učenici će moći razvijati socijalne vještine,komunikaciju, samostalnost, međusobno uvažavanje, prihvaćanje različitosti.
Rujan: Videokonferencija: upoznavanje
Listopad: Jesen u zavičaju
Studeni: Naše mjesto
Prosinac: Blagdani: Božićne i novogodišnje čestitke
Siječanj: Snalaženje u vremenu: Razredni kalendar 2018.
Veljača: Dijete i zdravlje: zdrava prehrana
Ožujak; Dan voda: druženje uz Savu
Travanj: Dan planeta Zemlje-Prijateljsko stablo
Svibanj: Promet -Tramvajem na sportski susret
Lipanj: Videokonferencija
Učenici će tijekom projekta stavljati svoje uratke na Twinspace koristeći pri tome razne web alate. Organizirat ćemo nekoliko međusobnih posjeta između škola te druženja u naselju i njegovoj okolici.

ISHODI UČENJA

Učenici će steći nova poznanstva i prijateljstva među vršnjacima u svom naselju.
Međusobno će si predstaviti dijelove naselja u kojima se nalaze škola te će se tako moći bolje snalaziti u samom naselju i oko njega. Pri dolasku na međusobna druženja primjenjivat će znanja iz prometne kulture te uočavati promjene okoliša u naselju kroz godišnja doba Ojačat će samopouzdanje međusobnim prezentiranjem svojih istraživanja po zadanim mjesečnim temama te naučiti koristiti nove web alate u komunikaciji.
Uspješnije će primjenjivati vještine slušanja i govorenja, tolerancije, uvažavanja različitosti, međusobne komunikacije i suradnje. Ekološki će biti osviješteni o važnosti očuvanja svoga naselja te njegovanju tradicionalnih običaja vezanih uz blagdane. Međusobnom suradnjom postavit će temelje za cjeloživotno druženje i kvalitetan život u svom naselju.

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d196673050k1154843o2l1/2952016-

 

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:13
 


vijesti

eTwinning : Učimo kroz video konferencije 3a i 3.b, OŠ Horvati i OŠ Prečko

Od 1. razreda  učenici  OŠ Horvati  surađuju, uče i istražuju putem video konferencija. Suradnja ostvarena i putem eTwinning platforme, a ostavrena i kao međunarodna suradnja u učenju.

  :: opširnije :: 


objavio: Nina Knežević  datum: 2. 2. 2021. 17:27

Školska godina 2020./21. međunarodni eTwinning projekt Let´s STEM

                                                 

                                              

 

Školska godina 2020.-2021.

 

Međunarodni projekt: LET´S STEM

O PROJEKTU

U projektu će učenici naučiti da je znanost dio svakodnevnog života. Putem zanimljivih aktivnosti u četiri STEM područja oni će otkrivati tajne oko nas i učiti rješavati probleme.

CILJEVI

Ciljevi ovoga projekta su uključiti učenike u proces učenja koristeći vlastita razmišljanja, kao i tehnike igre. Na zanimljiv i zabavan način učenici će prakticirati aktivnosti koje će podići njihovu motivaciju pri rješavanju problema. Učenici će razvijati kritičko mišljenje, logičko zaključivanje, učiti putem pokušaja i pogrešaka i razvijati praktične radne vještine.

AKTIVNOSTI

Projekt počinje u rujnu, i traje do početka lipnja. Planirane su četiri faze projekta kroz četiri STEM područja. Za svako područje učenicima će biti ponuđeno pet aktivnosti  od kojih će učenici izabrati dvije koje će se različitim alatima i na različite načine predstaviti javnosti i projektnim partnerima; znanost, informatička tehnologija, inženjering, matematika.

ISHODI UČENJA

Učenici će moći osmisliti različite aktivnosti i eksperimente i podijeliti ih s partnerima. Razvit će osnovne kompetencije za cjeloživotno učenje, kreativnost, odgovornost, preciznosti, strpljenje, fokusiranje na rješavanje problema.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:29

Školska godina 2019./20. Nacionalni eTwinning projekt Što? Ča? Kaj?

Školska godina 2019.-2020.

ŠTO? ČA? KAJ?

O PROJEKTU

Projekt je namijenjen učenicima četvrtih razreda kako bi obogatili svoj rječnik istražujući ga kroz tri hrvatska narječja. Tijekom istraživanja učenici će stvarati svoje razredne rječnike, pronalaziti značenja zagonetnih rečenica iz različitih narječja, međusobno učiti kroz kvizove i križaljke, osmišljavati pjesme i igrokaze koristeći se štokavskim, kajkavskim i čakavskim narječjem, susrest će se s vršnjacima iz različitih govornih područja hrvatskoga jezika putem videokonferencija.

CILJEVI

- širenje znanja o hrvatskom jeziku
- bogaćenje rječnika
- uočavanje različitosti kroz tri narječja: štokavsko, kajkavsko i čakavsko
-osvješćivanje i potreba očuvanja hrvatskih dijalekata
-ovladavanje temeljnim jezičnim djelatnostima slušanja, govorenja, čitanja, pisanja i prevođenja
- poštivanje različite jezične i kulturne zajednice i njihove vrijednosti
-razvijanje svijesti o sebi kao osobi koja izgrađuje, poštuje i izražava vlastiti (jezični) identitet i poštuje identitet drugih u okviru jezične i kulturno-jezične govorne zajednice
- razvijanje kreativne verbalne i neverbalne komunikacije, kritičkoga mišljenja i stvaralaštva
-prihvaćanje hrvatske kulture i tradicije
-razvijanje komunikacijskih vještina
-razvijanje prezentacijskih vještina
-suradničko i istraživačko učenje
-razvijanje IKT vještina

 

AKTIVNOSTI

 

Listopad:
-upoznavanje, predstavljanje razreda i škole
-lociranje škola na zemljovidu
Studeni:
-osmišljavanje i odabir loga projekta
-osmišljavanje i početak rada na razrednom rječniku
Prosinac:
-izrada prezentacije ili plakata o hrvatskim narječjima
Siječanj:
-stvaranje i objavljivanje videozapisa pjesama na različitim narječjima
Veljača:
-obilježavanje 21.2. Dana materinskog jezika -videokonferencija
Ožujak:
-kreativno pisanje na narječjima na zadanu temu
Travanj:
-osmišljavanje i prezentacija skeča ili kraćeg igrokaza u kojima će se govoriti različitim narječjima.
Svibanj:
-prezentacija razrednih rječnika - videokonferencija
Lipanj:
-natjecateljski online kviz o poznavanju narječja
-evaluacija projekta

 

ISHODI UČENJA

 

 

Učenici će kroz različite aktivnosti i istražujući spoznati bogatstvo hrvatskoga jezika te uočiti važnost očuvanja zavičajnoga govora. Naučit će razlikovati štokavsko, kajkavsko i čakavsko narječje. S projektnim partnerima iz različitih govornih područja istraživat će hrvatski jezik te naučiti prihvaćati različitosti u govornom jeziku. Kroz zanimljive projektne zadatke učenici će se izražavati na svim narječjima hrvatskoga jezika i na taj način obogatiti svoj rječnik. Stvorit će nova prijateljstva s učenicima koji žive u različitim krajevima naše domovine i govore različitim narječjima hrvatskoga jezika. Naučit će cijeniti vlastiti identitet te poštivati identitet drugih.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:21

Školska godina 2018./19. Nacionalni eTwinning projekt Istraživači prošlosti

 

 

 

Školska godina 2018.-2019.

Projekt: ISTRAŽIVAČI PROŠLOSTI

O PROJEKTU

Projekt je namijenjen učenicima trećih razreda kako bi spoznali mnoštvo zanimljivosti iz prošlosti. Proizlazi kao nastavak odlično ostvarene suradnje sa učenicima susjedne škole kroz prošlogodišnji projekt Vršnjaci iz kvarta.
Za lakše otkrivanje detalja iz prošlosti pozvat ćemo na suradnju naše roditelje te bake i djedove. Učenici će istražiti i uočiti sličnosti i razlike života u prošlosti i danas.

CILJEVI

Osnovni cilj projekta je istražiti i spoznati zanimljivosti iz prošlosti.
- razlikovati prošlost, sadašnjost, budućnost na temelju događaja iz vlastite prošlosti, prošlosti svojih predaka te prošlosti rodnog grada i zavičaja
- razlikovati pretke i potomke
- istražiti vlastitu prošlost uz pomoć svojih predaka
- istražiti,izraditi i prezentirati vlastito obiteljsko stablo
- prepoznati izgled i posebnost zavičajne regije kroz prošlost i danas
- spoznati važnost očuvanja tradicije i narodne baštine
- razvijati ljubav i poštovanje prema zavičaju
- uočiti, uvažavati i poštivati posebnosti tuđeg zavičaja
- pronalaziti i sakupljati razne stare predmete te stvarati razrednu etnozbirku kao pripremu za završnu izložbu
- usavršavati komunikacijske i prezentacijske vještine kroz neposrednu komunikaciju i putem digitalnih alata

AKTIVNOSTI

Rujan: Uvod u projekt i upoznavanje projektnih partnera
Listopad i Studeni: Naše naselje nekad i sad
Prosinac: Zaboravljene igre
Siječanj i Veljača: Otkrivamo vlastitu prošlost
Ožujak i Travanj: Prošlost našega grada
Svibanj: Izložba starih predmeta
Lipanj: Parlaonica - Bolje je bilo živjeti u prošlosti/Bolje je živjeti danas

ISHODI UČENJA

Učenici će kroz različite aktivnosti prepoznati, istražiti i uočiti važnost očuvanja tradicije i kulturne baštine kroz prošlost svojih predaka.
Naučit će razlikovati i primijeniti pojmove prošlost, sadašnjost, budućnost, predci, potomci, obiteljsko stablo, desetljeće, stoljeće, tisućljeće, lenta.
Uočit će sličnosti i razlike života u zavičaju kroz prošlost i danas. Razvit će ljubav i poštovanje prema vlastitom zavičaju i uočiti i uvažavati posebnosti tuđeg zavičaja.
Uočit će važnost usmene predaje i ostavljanja dobroga traga vlastite prošlosti za svoje potomke i budućnost.
Razvijat će nova prijateljstva s projektnim partnerima.

   

      

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:17

Školska godina 2017./18. Nacionalni eTwinning projekt Vršnjaci iz kvarta

 

 

 

Školska godina 2017.-2018.

VRŠNJACI IZ KVARTA

O PROJEKTU

Projekt je zamišljen kao suradnja s lokalnom zajednicom, odnosno učenicima susjedne škole u naselju s ciljem razvijanja i jačanja životnih vještina.
Kroz međusobnu suradnju, igru i druženja, posjete školama, učenici će upoznati svoje vršnjake iz naselja te zajedničkim aktivnostima ojačati svijest o važnosti očuvanja naselja u kojem živimo s naglaskom na kurikulumske sadržaje za drugi razred.

CILJEVI

Osnovni cijl projekta je upoznati vršnjake iz kvarta i zajedno surađivati u usvajanju nastavnih sadržaja kroz igru i druženja te razvijanje i jačanje životnih vještina.
Ostvarivanje međusobne suradnje izvršavanjem dogovorenih zadataka učenika 2. razreda OŠ Prečko i OŠ Nikole Tesle u skladu s nastavnim planom i programom.

AKTIVNOSTI

Različitim mjesečnim aktivnostima učenici će moći razvijati socijalne vještine,komunikaciju, samostalnost, međusobno uvažavanje, prihvaćanje različitosti.
Rujan: Videokonferencija: upoznavanje
Listopad: Jesen u zavičaju
Studeni: Naše mjesto
Prosinac: Blagdani: Božićne i novogodišnje čestitke
Siječanj: Snalaženje u vremenu: Razredni kalendar 2018.
Veljača: Dijete i zdravlje: zdrava prehrana
Ožujak; Dan voda: druženje uz Savu
Travanj: Dan planeta Zemlje-Prijateljsko stablo
Svibanj: Promet -Tramvajem na sportski susret
Lipanj: Videokonferencija
Učenici će tijekom projekta stavljati svoje uratke na Twinspace koristeći pri tome razne web alate. Organizirat ćemo nekoliko međusobnih posjeta između škola te druženja u naselju i njegovoj okolici.

ISHODI UČENJA

Učenici će steći nova poznanstva i prijateljstva među vršnjacima u svom naselju.
Međusobno će si predstaviti dijelove naselja u kojima se nalaze škola te će se tako moći bolje snalaziti u samom naselju i oko njega. Pri dolasku na međusobna druženja primjenjivat će znanja iz prometne kulture te uočavati promjene okoliša u naselju kroz godišnja doba Ojačat će samopouzdanje međusobnim prezentiranjem svojih istraživanja po zadanim mjesečnim temama te naučiti koristiti nove web alate u komunikaciji.
Uspješnije će primjenjivati vještine slušanja i govorenja, tolerancije, uvažavanja različitosti, međusobne komunikacije i suradnje. Ekološki će biti osviješteni o važnosti očuvanja svoga naselja te njegovanju tradicionalnih običaja vezanih uz blagdane. Međusobnom suradnjom postavit će temelje za cjeloživotno druženje i kvalitetan život u svom naselju.

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d196673050k1154843o2l1/2952016-

 

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Vrančić  datum: 21. 1. 2021. 17:13
 

preskoči na navigaciju