preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
PROJEKTI

Školski kurikulum

 

Godišnji plan i program

Kućni red škole

Pisane provjere

 

 

    Učenička zadruga ZIP


 

 

UČENIČKA ZADRUGA ZIP-ZADRUGARI IZ PREČKOG

 

OŠ Prečko ZAGREB, Dekanići 6

Učenička zadruga ZIP

Tel. 01/ 3883023 Fax. 01/3886323

e-mail: os.precko@skole.hr

NARUDŽBE PROIZVODA: os.precko@skole.hr

 

 

 

Osnivanje Učeničke zadruge ZIP - ZADRUGARI IZ PREČKOG

Nacionalni obrazovni kurikulum za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi 2010. - 2014. predvidio je uvođenje poduzetničke kompetencije kao međupredmetnog nastavnog sadržaja te smo početkom 2011. godine osnovali učeničku zadrugu kao jedan od mogućih načina učenja za poduzetništvo.

Učenička zadruga je izvannastavna aktivnost u našoj školi i članstvo u njoj je dobrovoljno i besplatno.

Razmišljajući zajedno s učenicima o osnovnoj djelatnosti Zadruge zaključili smo da je, s obzirom da naša škola leži uz Savu na vodonosnom području na kojem se nekada eksploatirao šljunak i bušili zdenci za pitku vodu, tema vode vrlo prikladna kao motiv za osnovni proizvod. Pošto je cilj svake učeničke zadruge proizvodnja i prodaja, odlučili smo da će osnovna djelatnost naše Zadruge biti proizvodnja elektroničkih obrazovnih slikovnica na temu čuvanja i zaštite pitke vode. Odredili smo ciljeve i zadaće Zadruge.

Ciljevi i zadaće Učeničke zadruge ZIP

Opći

Omogućiti učenicima razvoj sklonosti, interesa i sposobnosti te stjecanje i primjenu bioloških, tehničkih, gospodarskih, informatičkih, društvenih i srodnih znanja iz područja važnih za cjelokupan proizvodni proces od njegova planiranja  vrednovanja rezultata rada, razvijati poduzetničke vještine kao što su inovativnost, kreativnost, upornost, sposobnost prezentacije i dr..

 

Posebni

 • Izrada obrazovnih materijala na informatičkim medijima 
 • Izrada različitih uporabnih predmeta (reklamni proizvodi s motivima iz e-slikovnice)
 • Upoznavanje procesa proizvodnje od ideje do prodaje proizvoda
 • Primjena novih tehnologija
 • Učenje o osobitostima materijala i postupaka tijekom proizvodnje
 • Usvajanje osnovnih ekonomskih pojmova
 • Upravljanje dobiti
 • Istraživanje problematike voda i njihove zaštite
 • Upoznavanje osobitosti voda u gradu Zagrebu i u RH
 • Timski i suradnički rad
 • Radni odgoj
 • Razvijanje tehničke kulture
 • Razvijanje ekološke svijesti
 • Obrazovanje učenika i učitelja za poduzetništvo

Odgojno obrazovna postignuća učenika

 

Osobita vrijednost rada u Zadruzi ogleda se u činjenici da učenici sudjeluju u svim fazama rada Zadruge: zajedno s učiteljima izabiru temu e-slikovnice, dizajniraju likove, uređuju tekstove, izrađuju reklamne proizvode, pred potencijalnim kupcima i na javnim prezentacijama predstavljaju svoj proizvod, razgovaraju s potencijalnim kupcima i ugovaraju prodaju. Razvijaju vještine poslovne komunikacije, poduzetnost, inovativnost, timski rad. Time se ispunjavaju predviđeni odgojno obrazovni ciljevi koji potiču razvijanje poduzetničke kompetencije učenika.

 

Sekcije Učeničke zadruge

 

 Učenička zadruga ZIP ima pet sekcija:

 • likovna sekcija za oslikavanje slikovnice
 • literarna sekcija koja piše i obrađuje tekstove
 • informatička sekcija koja sve to stavlja u elektronički oblik
 • istraživačka sekcija pronalazi i istražuje nove teme
 • tehnička sekcija koja proizvodi ambalažu i reklamni materijal

Voditelji sekcija su učitelji: Sandra Lovrenčić, Davorin Novosel, Daliborka Pavić i Marijana Vrančić.

Ovako organiziranim sekcijama u kojima se odvija po jedna faza proizvodnje, a konačni proizvod ovisi o radu svake pojedine sekcije, uvježbavamo timski i suradnički rad i na odrađeni način simuliramo pravi proizvodni proces pa bismo našu učeničku zadrugu mogli nazvati i malim učeničkim poduzećem.

 

Povezanost s lokalnom i širom zajednicom

U svom dosadašnjem radu naša Zadruga je surađivala s RGN fakultetom u Zagrebu, Obrazovnom grupom Zrinski u provođenju projekta Dječji tjedan poduzetništva,  a u našoj školi priređujemo i Dane otvorenih vrata s javnim radionicama u kojima prikazujemo naš rad roditeljima, dječjim vrtićima i ostalim zainteresiranim posjetiteljima. Veća količina našeg glavnog proizvoda, CD Šljunčica - Od šljunka do slavine, proizvedena je za poduzeće ZOV- Zagrebačke otpadne vode, kojega ZOV koristi u svoje promotivne svrhe, čime smo zaokružili planiranje, proizvodnju i prodaju proizvoda.

Humanitarni rad

Zadruga se, osim proizvodnim, bavi i humanitarnim radom pa smo tako sudjelovali u Humanitarnoj akciji Poduzetni za Uskrs za pomoć Caritasovim kućama za nezbrinutu djecu. Članovi Zadruge izrađivali su pisanice i čestitke za Uskrs i prodavali ih pred crkvom i na Uskrsnom sajmu na Trgu bana Jelačića, a sav prikupljeni novac doniran je Caritasu. Također svake godine sudjelujemo na školskim sajmovima i dio zarađenog novca doniramo našim učenicima u potrebi.

Edukacije za učitelje

Na stručnim skupovima u našoj školi i izvan nje radimo na edukaciji učitelja za poučavanje za  poduzetništvo u osnovnim školama, putem naših poduzetničkih radionica.

Međunarodna suradnja

Poduzetništvo u obrazovanju aktualna je tema u cijelom svijetu i svi se slažu da poduzetničke vještine i znanja treba učiti već u osnovnoj školi, ali ne postoji jedinstveni stav na koji način to treba provesti. Stoga postoji suradnja među mnogim zemljama Europe i svijeta kako bi se pronašlo najbolje rješenje. Često se organiziraju međunarodni seminari i skupovi na tu temu, a naš model učeničke zadruge, koji je jedinstven u RH, privukao je pozornost i nekih inozemnih stručnjaka, od kojih smo dobili poziv na suradnju.

Ove godine sudjelujemo u multilateralnom Comenius projektu Poduzetna pedagogija=poduzetna djeca.

 

Poduzetnost za sadašnjost i budućnost

S obzirom na sve navedene ciljeve, zadatke, odgojno obrazovna postignuća i utjecaj na stavove učitelja i učenika, tj. njihovu svijest o potrebnim promjenama u nastavnim sadržajima našeg odgojno obrazovnog sustava te s obzirom na sveukupni značaj koji učenje za poduzetništvo i radni odgoj ima u životu svakog čovjeka, možemo reći da je važnost ovakvog odgojno obrazovnog rada s učenicima iznimna. Stoga Učenička zadruga ZIP kao svojevrana poduzetnička vježbaonica značajno pridonosi ostvarivanju postignuća učenika koji čine osnovu za bolju organizaciju svakodnevnih školskih aktivnosti i osnovu za buduće snalaženje u svijetu rada.

 

Glavni proizvod UZ ZIP je  

SERIJA ELEKTRONIČKIH SLIKOVNICA "ŠLJUNČICA"

Tema e-slikovnica je pitka voda.

 

E-slikovnica "Od šljunka do slavine" opisuje put pitke vode od prirodnih podzemnih bazena  do naših slavina. Cijena je 30,00 kn + poštarina. Plaćanje pouzećem.

NARUČITE na e-mail: os.precko@skole.hr

 

 

 

 

E-slikovnica "Čuvar rijeke Save" opisuje kako radi pročišćivač otpadnih voda koji čuva biljni i životinjski svijet u rijeci Savi. Cijena je 30,00 kn + poštarina. Plaćanje popuzećem.

NARUČITE na e-mail: os.precko@skole.hr

 

Učenička zadruga ZIP od ove školske godine (2016. /2017.) proširila je svoju djelatnost na izradu ukrasnih i uporabnih predmeta. Predmeti koji će biti  izrađeni tokom godine prodavati će se na prigodnom sajmu za Uskrs i na Tjednu dječjeg poduzetništva koji će ove godine biti organiziran u ožujku. Učenici članovi zadruge sudjelovati će i na organiziranju integriranog sata/dana na temu Vode povodom Svjetskog dana voda 22.ožujka.

 
preskoči na navigaciju