preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
PROJEKTI

Školski kurikulum

 

Godišnji plan i program

Kućni red škole

Pisane provjere
ZAŠTITA VODA I OKOLIŠA

Učenici 2. c razreda sudjelovali su u projektu Školske knjige ŠTITI VODU ZA GLOBALNU SLOBODU.

 

 

NAZIV PROJEKTA: ZAŠTITA VODA I OKOLIŠA

CILJ PROJEKTA:

 

Učenici su trebali prikazati na koji način možemo štedjeti vodu u našem kućanstvu, racionalno trošenje i zaštita vode, razvijati svijest da je voda važna za život svim živim bićima. Vodu treba štedjeti.Odlagati otpad u različite spremnike.

 

REZULTAT: izrađeni plakati i videozapisi

AKTIVNOSTI: izlaganje učeničkih radova pred razredom i gledanje videozapisa

Na poveznici možete vidjeti linkove koje smo koristili na satu Prirode i društva.

https://docs.google.com/document/d/1B-Q775_36EVxLB9bVHSkJgjRUA-3ZuEt1jFqpem-vkU/edit

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI

OŠ  PID A.2.1. Učenik uspoređuje organiziranost u prirodi i objašnjava važnost organiziranosti.

OŠ PID B.2.1. Učenik objašnjava važnost odgovornoga odnosa čovjeka prema sebi i prirodi.

OŠ PID C.2.1. Učenik uspoređuje ulogu i utjecaj pojedinca i zajednice na razvoj identiteta te promišlja o važnosti očuvanja baštine.

OŠ PID A.B.C.D. 2.1. Učenik uz usmjeravanje opisuje i predstavlja rezultate promatranja prirode, prirodnih ili društvenih pojava u neposrednome okružju i koristi se različitim izvorima informacija.

 

ODGOJNO-OBRAZOVNA OČEKIVANJA MEĐUPREDMETNIH TEMA I SUODNOSI S OSTALIM PREDMETIMA

zdravlje A.1.3. Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

zdravlje B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

osr A.1.1. Razvija sliku o sebi.

osr B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

odr A.1.2. Opisuje raznolikost  u prirodi i razlike među ljudima.

goo C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu.

ikt A.1.1. Učenik uz pomoć učitelja odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za obavljanje jednostavnih zadataka.

uku A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje.

uku B.1.2. Na poticaj i uz pomoć učitelja prati svoje učenje.

uku D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

 

                 

 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

Na poveznici možete pogledati video na koji način štedimo vodu u kućanstvu i kako skupljamo smeće.

https://drive.google.com/file/d/1Wvi0oB5V-VxcpGJtRqGDb60a5-8sDb5_/view?usp=sharing

 

Na satu Hrvatskog jezika obrađivali smo lektiru N. Videk – PISMO IZ ZELENGRADA te smo na taj način povezali nastavne sadržaje s Prirodom i društvom. Napisali smo pismo ljudima.

                                     

  

 

     

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI

OŠ HJ B.2.1. Učenik izražava svoja zapažanja, misli i osjećaje nakon slušanja/čitanja književnoga teksta i povezuje ih s vlastitim iskustvom.

- govori o čemu razmišlja i kako se osjeća nakon čitanja/slušanja književnoga teksta

- izražava opisane situacije i doživljeno u književnome tekstu riječima, crtežom i pokretom- izražava vlastito mišljenje o događajima u priči i postupcima likova

- uspoređuje postupke likova iz književnoga teksta s vlastitim postupcima i postupcima osoba koje ga okružuju

- pripovijeda o događajima iz svakodnevnoga života koji su u vezi s onima u književnome tekstu

- objašnjava razloge zbog kojih mu se neki književni tekst sviđa ili ne sviđa

OŠ HJ B.2.2. Učenik sluša/čita književni tekst i razlikuje književne tekstove prema obliku i sadržaju.

- razlikuje bajku kao vrstu priče po obliku i sadržaju

- prepoznaje glavne i sporedne likove

- prepoznaje početak, središnji dio i završetak priče

- smješta likove u vrijeme radnje i prostor

OŠ HJ B.2.3. Učenik samostalno izabire književne tekstove za slušanje/čitanje prema vlastitome izboru.

- upoznaje se s različitim vrstama slikovnica

- posjećuje školsku knjižnicu i posuđuje slikovnicu

- preporučuje pročitane slikovnice i knjige za djecu drugim učenicima

OŠ HJ B.2.4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut različitim iskustvima i doživljajima književnoga teksta.

- koristi se jezičnim vještinama, aktivnim rječnikom i temeljnim znanjima radi oblikovanja uradaka u kojima dolazi do izražaja kreativnost, originalnost i stvaralačko mišljenje

 

Na satu Likovne kulture slikali smo onečišćen potok u šumi.

MOTIV: onečišćen potok u šumi

POJMOVI: tonovi boja, ilustracija

LIKOVNO PODRUČJE: slikanje

MATERIJAL I TEHNIKA: gvaš, kolaž iz časopisa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI

OŠ LK A.2.1. Učenik likovnim i vizualnim izražavanjem interpretira različite sadržaje.

OŠ LK A.2.2. Učenik demonstrira poznavanje osobitosti različitih likovnih materijala i postupaka pri likovnom izražavanju.

OŠ LK B.2.1. Učenik opisuje likovno i vizualno umjetničko djelo povezujući osobni doživljaj, likovni jezik i tematski sadržaj djela.

OŠ LK B.2.2. Učenik uspoređuje svoj likovni ili vizualni rad i radove drugih učenika te opisuje vlastiti doživljaj stvaranja.

 

ODGOJNO-OBRAZOVNA OČEKIVANJA MEĐUPREDMETNIH TEMA I SUODNOSI S OSTALIM PREDMETIMA

OŠ HJ A.2.1. Učenik razgovara i govori u skladu s temom iz svakodnevnoga života i poštuje pravila uljudnoga ophođenja.

OŠ HJ B.2.2. Učenik sluša/čita književni tekst i razlikuje književne tekstove prema obliku i sadržaju.

osr B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

uku A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje.

odr B.1.1. Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi.

odr C.1.1. Identificira primjere dobroga odnosa prema prirodi.

 

 

 

Vijesti

KUHARICA ZDRAVIH RECEPATA

Učenici 2. c razreda OŠ Prečko sudjelovali su u projektu Školske knjige NEK' TI EDUKACIJA BUDE INSPIRACIJA te su izradili Kuharicu zdravih recepata.

Na satu Prirode i društva razgovarali smo o zdravoj prehrani te smo sat započeli zdravim doručkom tj. smoothijem. Učenici su za zadaću tj. projekt morali prikupiti zdrave recepte te su ih donijeli u školu.

Na satu Hrvatskog jezika učenici su prepisivali recepte velikim i malim formalnim slovima. Učenici su na taj način vježbali rukopis i grafomotoriku. Prilikom prepisivanja recepata učenici su morali paziti na: veliko početno slovo na početku rečenice, riječi koje u sebi sadrže glasove č/ć/ije/je, kratice za mjerne jedinice, kako pravilno rastaviti riječ na kraju retka te poštovati rečenični znak na kraju rečenice ., ? i !).

Na satu Likovne kulture učenici su izrađivali naslovnu stranicu Kuharice zdravih recepata.

 

CILJ PROJEKTA:

  • shvatiti važnost učenja u osobnom i profesionalnom razvoju

  • razvijati zdrave pehrambene navike

 

AKTIVNOST ZA UČENIKE:

  • prikupljanje zdravih recepata kod kuće te prepisivanje istih u školi

REZULTAT:

  • izrada razredne kuharice u digitalnom obliku (Book Creator) i u tiskanom obliku (print u boji)

IZRADA RAZREDNE KUHARICE

OSTVARENI ODGOJNO – OBRAZOVNI ISHODI:

OŠ  PID A.2.1. Učenik uspoređuje organiziranost u prirodi i objašnjava važnost organiziranosti.

OŠ PID B.2.1. Učenik objašnjava važnost odgovornoga odnosa čovjeka prema sebi i prirodi.

OŠ PID C.2.2. Učenik raspravlja o ulozi i utjecaju pravila, prava i dužnosti na zajednicu te važnosti odgovornoga ponašanja.

 

 

ODGOJNO-OBRAZOVNA OČEKIVANJA MEĐUPREDMETNIH TEMA I SUODNOSI S OSTALIM PREDMETIMA

 

zdravlje A.1.2. Razlikuje osnove pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne aktivnosti.

zdravlje B.1.3.B Opisuje i nabraja aktivnosti koje doprinose osobnome razvoju.

osr A.1.1. Razvija sliku o sebi.

osr A.1.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

osr C.1.3. Pridonosi skupini.

goo C.1.1. Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu.

ikt A.1.1. Učenik uz pomoć učitelja odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za obavljanje jednostavnih zadataka.

ikt A.1.2. Učenik se uz pomoć učitelja koristi odabranim uređajima i programima.

uku A.1.1. Učenik uz pomoć učitelja traži nove informacije iz različitih izvora i uspješno ih primjenjuje pri rješavanju problema.

uku A.1.3. Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema.

uku A.1.4. Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje.

uku B.1.2. Na poticaj i uz pomoć učitelja prati svoje učenje.

uku D.1.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

 

OSTVARENI ODGOJNO – OBRAZOVNI ISHODI:

OŠ HJ A.2.1. Učenik razgovara i govori u skladu s temom iz svakodnevnoga života i poštuje pravila uljudnoga ophođenja.

- pažljivo i uljudno sluša sugovornika ne prekidajući ga u govorenju

- točno izgovara sve glasove u riječima

- točno intonira izjavnu, upitnu i uskličnu rečenicu

 

OŠ HJ A.2.4. Učenik piše školskim rukopisnim pismom slova, riječi i kratke rečenice u skladu s jezičnim razvojem.

- piše velika i mala slova školskim rukopisnim pismom

- povezuje slova u cjelovitu riječ, riječ u rečenicu pišući školskim rukopisnim pismom

- prepisuje riječi i rečenice rukopisnim slovima

- samostalno piše riječi i rečenice naučenim rukopisnim slovima

- razlikuje pojam glas, slovo, slog, riječ

- piše ogledne i česte riječi u kojima su glasovi č, ć, dž, đ, ije/je/e/i

 

ODGOJNO-OBRAZOVNA OČEKIVANJA MEĐUPREDMETNIH TEMA I SUODNOSI S OSTALIM PREDMETIMA

osr B.1.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

Naš trud i rad prepoznali su i roditelji te je jedan od roditelja isprintao u boji i uvezao za sve učenike našu Kuharicu zdravih recepata. smileyPriloženi dokumenti:
IMG_20210329_115432.jpg (3.62 MB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Marijana Vlajčić   datum: 29. 4. 2021.
preskoči na navigaciju